23พฤษภาคม2017

คุณอยู่ที่: Home
More... สมัครด่วน..ติดตามกฎระเบียบ    

สมัครด่วน..ติดตามกฎระเบียบ

Tagline

สารต้องห้ามใหม่=? ต้องทดสอบใหม่หรือไม่? ใช้มาตรฐานไหน? หาคำตอบใน งานสัมมนา ติดตามกฎระเบียบ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยสารเคมีในผลิตภัณฑ์ สมัครด่วน! รับจำนวนจำกัด

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.
 

ติดตาม....

ติดตามข่าวสาร

  • ผู้แต่ง
   14 กุมภาพันธ์ 2559 ใน Training สัมมนา ติดตามกฎระเบียบ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยสารเคมีในผลิตภัณฑ์
   สัมมนา ติดตามกฎระเบียบ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยสารเคมีในผลิตภัณฑ์

   โอกาสในการรับรู้ข่าวสาร/ติดตามความคืบหน้ากฏระเบียบ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยสารเคมี ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ที่ผลิต-ส่งต่อเป็นทอดๆ ในสายโซ่การผลิต

   อ่านต่อ
  • ผู้แต่ง
   05 มีนาคม 2556 ใน Training สัมมนา สายโซ่การผลิตรักษ์สิ่งแวดล้อม
   สัมมนา สายโซ่การผลิตรักษ์สิ่งแวดล้อม

   กุญแจสู่การผลิตอย่างยั่งยืนในประชาคมอาเซียน

   ร่วมพัฒนา/ค้นหาโอกาสใน Thai/ASEAN Green Supply Chain เพื่อพร้อมรับกับการแข่งขันสู่ยุคเศรษฐกิจสีเขียว

   ฟังการบรรยายด้านมาตรฐาน กฎระเบียบ แนวโน้มนโยบาย Green Supply Chain ของผู้ผลิตชั้นนำ ฯลฯ จากวิทยากรผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ ชั้นนำระดับโลกและระดับประเทศ ที่ผู้ผลิตใน Supply Chain ไม่ควรพลาด

    รีบสมัครด่วน! ที่นั่งมีจำนวนจำกัด (ดูวิธีการสมัครแบบ On-line)

   อ่านต่อ
  • ผู้แต่ง
   27 กรกฎาคม 2555 ใน Training สัมมนา มาตรฐานสำหรับ RoHS V.2
   สัมมนา มาตรฐานสำหรับ RoHS V.2

   RoHS V.2 กำหนดให้ต้องจัดระบบควบคุมการผลิตสินค้าปลอดสารต้องห้าม ประเมินและสำแดงความสอดคล้อง และติดเครื่องหมาย CE บนสินค้าสำเร็จรูป

   CENELEC เพิ่งผ่านร่างมาตรฐานใหม่ EN 50581: 2012 ระบุทั้งรายการและคุณภาพของเอกสารเทคนิคที่ผู้ผลิตต้องจัดเตรียมและเก็บไว้ในแฟ้มเอกสาร ประกอบการสำแดงความสอดคล้องของผู้ผลิต

   เรียนรู้ มาตรฐานสำหรับการรับรองสินค้า RoHS V.2 ได้แล้ว ... 20 ส.ค. นี้ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สมัครด่วน! รับจำนวนจำกัด เฉพาะสมาชิกเท่านั้น (คลิกที่นี่ เพื่อสมัครเข้าร่วมสัมมนา)

   อ่านต่อ
  • ผู้แต่ง
   27 กรกฎาคม 2555 ใน Training สัมมนา JAMP ...ร่วมแนะอนาคต JAMP Thailand
   สัมมนา JAMP ...ร่วมแนะอนาคต JAMP Thailand

   JAMP Training Program ได้ผ่านมาถึงสุดท้ายของโปรแกรมแล้ว ถึงเวลาที่ผู้ผลิตไทยต้องร่วมกันชี้แนวทางความร่วมมือกับ JAMP เพื่อพัฒนากลไกการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับกฏระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ต่อในอนาคต

   มาร่วมรับฟังการ Update ข้อมูลกิจกรรมของ JAMP, ผลงานการพัฒนา/ประสบการณ์การใช้ JAMP ของผู้ผลิตไทย และร่วมกันแนะแนวทางการพัฒนา/เผยแพร่ JAMP ต่อในอนาคต

   อ่านต่อ
  • ผู้แต่ง
   27 กรกฎาคม 2555 ใน Training Training Course on JAMP Tools (V.4) 2012
   Training Course on JAMP Tools (V.4) 2012

   HIDA ร่วมกับ MTEC, สภาอุตสาหกรรม และสถาบันไฟฟ้าฯ จัดโปรแกรม EJP Program in Thailand 2012 โดยจะจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Training Course and Discussion Session on JAMP Toolsหลักสูตร 2 วัน จัด 6 รอบๆ ละ 40 คน) เลือกเวลาและสถานที่ที่สะดวกได้เต็มที่ สนใจเข้าร่วม? ... ดาวน์โหลดใบสมัคร (icon JAMP Workshop 2012 - Application Form (141.5 kB)) และส่งกลับมายัง MTEC

   อ่านต่อ
  • ผู้แต่ง
   28 กรกฎาคม 2555 ใน Training ทุนฝึกอบรม JAMP Trainer ณ ประเทศญี่ปุ่น
   ทุนฝึกอบรม JAMP Trainer ณ ประเทศญี่ปุ่น

   หลักสูตรเข้มข้นสำหรับผู้ที่จะเป็น JAMP Trainer ให้กับองค์กรและ Supplier ของบริษัท โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง METI ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  สนใจดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกข้อมูลและส่งใบสมัครและหลักฐานทั้งหมดกลับมาที่ MTEC ภายในวันที่ 31 ส.ค. 55

   อ่านต่อ
  • ผู้แต่ง
   26 กรกฎาคม 2555 ใน About Us เตรียมพบกับ... โฉมใหม่ ThaiRoHS.org
   เตรียมพบกับ... โฉมใหม่ ThaiRoHS.org

    ง่ายขึ้น

    กว้างขึ้น

    เจาะลึก เนื้อหา สาระสำคัญ

    เชื่อมโยงสมาชิก มุ่งพัฒนา Green Supply Chain ไทยให้เข้มแข็ง

   อ่านต่อ
  • ผู้แต่ง
   27 กรกฎาคม 2555 ใน Training สัมมนา จับตากฎระเบียบ & มาตรฐานสำหรับ RoHS V.2
   สัมมนา จับตากฎระเบียบ & มาตรฐานสำหรับ RoHS V.2

   โอกาสในการรับรู้ข่าวสาร/ติดตามความคืบหน้าระเบียบ RoHS V.2 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับสมาชิกในเขตพื้นที่เชียงใหม่

   อ่านต่อ
  • ผู้แต่ง
   24 กรกฎาคม 2555 ใน News WEEE V.2 คลอดแล้ว

   แก้ปัญหาการขึ้นทะเบียนในแต่ละประเทศ เพิ่มการดูแล/จัดการซากเพื่อ Reuse/Recovery/Recycle ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปรับเป้าหมาย 3R ใหม่ เตรียมแบ่งกลุ่ม WEEE ใหม่ตามลักษณะผลิตภัณฑ์ (หลอดไฟ, เครื่องทำความเย็น, IT, ฯลฯ) ใครจะขาย EEE ในยุโรปไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ต้องจดทะเบียนในทุกประเทศที่จะวางตลาดสินค้านั้นๆ เริ่มบังคับใช้กฎใหม่ตั้งแต่ 15 ก.พ. 2014 เป็นต้นไป

   อ่านต่อ
  • ผู้แต่ง
   14 กุมภาพันธ์ 2559 ใน Training สัมมนา ติดตามกฎระเบียบ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยสารเคมีในผลิตภัณฑ์
   สัมมนา ติดตามกฎระเบียบ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยสารเคมีในผลิตภัณฑ์

   โอกาสในการรับรู้ข่าวสาร/ติดตามความคืบหน้ากฏระเบียบ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยสารเคมี ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ที่ผลิต-ส่งต่อเป็นทอดๆ ในสายโซ่การผลิต

   อ่านต่อ
  • ผู้แต่ง
   14 กุมภาพันธ์ 2559 ใน Training สมัครด่วน..ติดตามกฎระเบียบ
   อ่านต่อ
  • ผู้แต่ง
   05 มีนาคม 2556 ใน Training สัมมนา สายโซ่การผลิตรักษ์สิ่งแวดล้อม
   สัมมนา สายโซ่การผลิตรักษ์สิ่งแวดล้อม

   กุญแจสู่การผลิตอย่างยั่งยืนในประชาคมอาเซียน

   ร่วมพัฒนา/ค้นหาโอกาสใน Thai/ASEAN Green Supply Chain เพื่อพร้อมรับกับการแข่งขันสู่ยุคเศรษฐกิจสีเขียว

   ฟังการบรรยายด้านมาตรฐาน กฎระเบียบ แนวโน้มนโยบาย Green Supply Chain ของผู้ผลิตชั้นนำ ฯลฯ จากวิทยากรผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ ชั้นนำระดับโลกและระดับประเทศ ที่ผู้ผลิตใน Supply Chain ไม่ควรพลาด

    รีบสมัครด่วน! ที่นั่งมีจำนวนจำกัด (ดูวิธีการสมัครแบบ On-line)

   อ่านต่อ
  • ผู้แต่ง
   07 มีนาคม 2556 ใน Training วิธีการสมัคร NAC2013 On-line
   วิธีการสมัคร NAC2013 On-line

   เนื่องจากการจัดสัมมนา "สายโซ่การผลิตรักษ์สิ่งแวดล้อม: กุญแจสู่การผลิตอย่างยั่งยืนในประชาคมอาเซียน" ในวันที่ 2 เมษายน 2556 ที่จะถึงนี้ เป็นกิจกรรมร่วมกันของหน่วยงานทั้งหมดภายใต้ สวทช. (นอกจากหัวข้อสัมมนาของเราแล้ว ยังมีหัวข้ออื่นที่น่าสนใจอีกมาก) เรียกว่า "งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 9" หรือเรียกสั้นๆ ว่า NAC 2013 โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2556 งานนี้เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา และชมนิทรรศการ ผลงานของสวทช. ได้ฟรีตลอดงาน โดยการสมัครเข้าร่วม สามารถทำได้ทั้งแบบ Off-line และ On-line (ได้รับการตอบรับทันที)

   อ่านต่อ
  • ผู้แต่ง
   05 มีนาคม 2556 ใน Training Green Supply Chain: Key for AEC Sustainable Production
   Green Supply Chain: Key for AEC Sustainable Production

   Green Supply Chain: The key for AEC Sustainable Production

   Date: Tuesday 2nd April 2013

   Time: 8:30-16:30

   Venue: Auditorium room, Conference Center, Thailand Science Park, Patumtani
    

   Tentative Program

    

   08:30-09:00

   Registration

   09:00-09:45

   Driving Green Supply Chain through International Standards

   By:  Dr. Yoshiaki Ichikawa, IEC TC 111 and ISO/TC268/SC1 Chairman, Senior Chief Engineer, Environmental Strategy Office, Hitachi Ltd. Japan

   09:45-10:15

   Sustainable Consumption and Production

   By:  Dr. Stefanos Fotiou, Senior Regional Coordinator, UNEP Regional Office for Asia and the Pacific, Bangkok, Thailand

   10:15-10:30

   Refreshment

   10:30-11:10

   Green supply chain management in ASEAN

   By:  Dr. Etsuyo Michida, Environment and Natural Resource Studies Group, Inter-disciplinary Studies Center,Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization (IDE-JETRO), Japan

   11:10-12:10

   IBM experiences on transforming the supply chain

   By:   Dr. Pitipong Lin, Analytics Innovation and Application Lead,
   IBM Smarter Supply Chain Analytics Center of Excellence, USA

   12:10-13:30

   Lunch

   13:30-14:45

   Panel Discussion on “TowardAECwithGreen Supply Chain”

   Moderator:   Mr. Charuek Hengrasmee, Advisor, Electrical and Electronics Institute, Thailand

   Panelists:

   -      Mr. Thongchai boonyachotima, The Thai Chamber of Commerce

   -      Dr. Natworapol Rachsiriwatcharabul, The Industrial Environment Institute, The Federation of Thai Industries

   -      Mr. Vimon Viraphonsavan, Development& Support Director, Plan Creations Co., Ltd

   -      Ms. Warunee Tonglongya, Corporate Communication Division Manager, Betagro Group

   -      Mr. Pricha Leelanukrom, Senior Manager, EICC Supply Chain, Western Digital (Thailand) Co., Ltd.

   14:45-15:00

   Refreshment

   15:00-16:30

   Panel Discussion on “Mechanism and Tools for Thai Green Supply Chain towards AEC”

   Moderator:    Mr Charuek Hengrasmee, Advisor, Electrical and Electronics Institute, Thailand.

   Panelists:

   -      Mrs.Rachanee Songanok, Senior Experts Expert on Agricultural Natural Resources Economics, Office of Agricultural Economics (OAE), Ministry of Agricultural and Cooperatives

   -      Mr. Sirithan Pairoj-Boriboon, Advisor to Thailand Environment Institute

   -      Mr.Siriruj Chulakaratana, Director Bureau of International Industrial Economics, Office of Industrial Economics, Ministry of Industry

   -      Representative from ASEAN Department, Ministry of Foreign Affairs (To be confirmed)

    

   Target Group

   • Executives and/or key staff who have roles in environmental management, green procurement, supply chain management, csr, etc. of supply chain company and/or those who take part in global trades
   • Entrepreneur who have interests in the development of green products and green supply chain
   • Academia, student and other parties who have interest in this field

   Language

   Thai/English

   (Group Thai to English translation will be arranged for non-native participants. Please notify us in advance if you require this service.)

   Fees

    Fee of charge

   How to Register?

   Method 1: On line registration (with auto acknowledgement)

   Nacreg eng

   Please go to NSTDA NAC2013 official website (http://www.nstda.or.th/nac2013/) and register there

   Method 2: Fax in registration

   Please download registration form from link below, fill in the required information and  fax it back to us.

   icon Registration form for NAC 2013 seminars  (97.7 kB)

   Contact

   For more information please contact Khun Saisamorn/Khun Phetcharaporn Tel:  02 654-6500 ext. 4122/4611

    

  • WEEE V.2 คลอดแล้ว
   ผู้แต่ง

   แก้ปัญหาการขึ้นทะเบียนในแต่ละประเทศ เพิ่มการดูแล/จัดการซากเพื่อ Reuse/Recovery/Recycle ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปรับเป้าหมาย 3R ใหม่ เตรียมแบ่งกลุ่ม WEEE ใหม่ตามลักษณะผลิตภัณฑ์ (หลอดไฟ, เครื่องทำความเย็น, IT, ฯลฯ) ใครจะขาย EEE ในยุโรปไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ต้องจดทะเบียนในทุกประเทศที่จะวางตลาดสินค้านั้นๆ เริ่มบังคับใช้กฎใหม่ตั้งแต่ 15 ก.พ. 2014 เป็นต้นไป

   เขียนเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ใน News อ่านต่อ
ลิขสิทธิ์ © 2006- 2017 ThaiRoHS | สงวนลิขสิทธิ์ ThaiRoHS.org All rights reserved.